Stranica za istinu

Otvoreni prostor za slušanje, istinu i pomirenje

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
You are here Vijesti Zvornik Miting podrške Vasi?u, Zolji?u i Panti?u

El. pošta Štampa PDF

Prekidanje strukturalnog dijaloga o pravosu?u i svakog oblika saradnje Vlade i MUP-a RS sa sudom i Tužilaštvom BiH-a, kao i vra?anje nadležnosti i procesuiranja ratnih zlo?ina iz okvira Suda i Tužilaštva BiHa u okvire pravosudnih organa Republike Srpske, z?htjevi su s? ju?e održanog miting? podrške z? odbr?nu s?bor?c? i sugr???n? trojice  Srb? protiv kojih je Tužil?štvo BiH ned?vno podiglo optužnicu z? r?tne zlo?ine. Zahtjevi ?e biti upu?eni N?rodnoj skupštini Republike Srpske, predsjedniku Republike Srpske, predsjedniku Vl?de, resornom minist?rstvu i Bor??koj org?niz?ciji Republike Srpske. Predsjednik Bor??ke org?niz?cije opštine Zvornik Vl?d?n M?ti? rek?o je n? mitingu d? je došlo vrijeme d? se digne gl?s protiv selektivnog optuživ?nj? s?mo Srb? z? n?vodne r?tne zlo?ine. "U posljednjih mjesec d?n? pokrenut je postup?k protiv 30 n?ših s?bor?c?, ? prem? nekim s?zn?njim? ne misle se tu z?ust?viti", rek?o je M?ti? On je z?pit?o d? li Tužil?štvo i Sud BiH, umjesto pr?v? i z?kon?, "drže m?? koji stoji izn?d gl?ve sv?kog srpskog borc?", vrše?i t?ko osvetu i rev?nšiz?m z? neke neostv?rene politi?ke ili r?tne ciljeve. "K?ko drug??ije to n?zv?ti ?ko im?mo pod?t?k d? je s?mo jed?n tim tužil?c? podig?o optužnicu protiv 14 n?ših s?bor?c? s? regije Bir??, koji su odlež?li više od 35 godin? z?tvor?, d? bi bili oslobo?eni u prvostepenom ili drugostepenom postupku", podsjetio je M?ti?. Zatr?žio je od Tužil?štv? i Sud? BiH d? prest?nu d? djeluju selektivno, pristr?sno, rev?nšisti?ki i osvetni?ki, ve? d? pok?žu i dok?žu d? je z?kon isti z? sve, d? su neselektivni i pr?vi?ni. Predsjednik Komisije z? bor??k? pit?nj? opštine Zvornik Boj?n Luki? pozv?o je demobilis?ne borce iz svih kr?jev? Republike Srpske d? z? nekoliko d?n?, ?ko ne budu ispunjeni ovi z?htjevi, svi krenu u Tužil?štvo i Sud BiH i t?mo ost?nu dok bude potrebno, odnosno dok ove pr?vosudne institucije ne po?nu norm?lno i pr?vedno d? r?de. Predsjednica Opštinske org?niz?cije z?robljenih i poginulih bor?c? i nest?lih civil? Zvornik St?k? Petrovi? podsjetil? je d? n? podru?ju opštine živi 1.080 porodic? poginulih bor?c?, z? ?iju smrt niko nije procesuir?n niti je odgov?r?o. Miting podrške organizovali su  Bora?ka organizacija  Zvornik , Udruženje Ratnih vojnih invalida i Opštinska organizacija porodica zarobljenih ipoginulih boraca i nestalih lica, Zvornik. Tužil?štvo BiH obj?vilo je 20. novembr? d? je podiglo optužnicu protiv Dr?gomir? V?si??, D?nil? Zolji?? i R?domir? P?nti?? z? zlo?ine u Srebrenici 1995. godine.

Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
OsveĹľi

STRANICA ZA ISTINU Sva prava zadrzana. Pan radio-Bijeljina i Osvit radio-Zvornik