Stranica za istinu

Otvoreni prostor za slušanje, istinu i pomirenje

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
You are here Vijesti Zvornik U nastavku su?enja Aleksandru Cvetkovi?u pro?itani dijelovi iskaza Dragana Obrenovi?a

U nastavku su?enja Aleksandru Cvetkovi?u pro?itani dijelovi iskaza Dragana Obrenovi?a

El. pošta Štampa PDF

U nastavku su?enja Aleksandru Cvetkovi?u, optuženom za genocid po?injen u Srebrenici, pro?itani su dijelovi iskaza Dragana Obrenovi?a datog pred Haškim tribunalom 2003. godine, u kojima se navodi da je bio upoznat s likvidacijom zarobljenika iz Srebrenice.
Obrenovi? je pred Me?unarodnim krivi?nim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) priznao krivicu za u?eš?e u zlo?inu u Srebrenici, nakon ?ega je osu?en na 17 godina zatvora.


U iskazu koji je prezentovalo Državno tužilaštvo, Obrenovi? je kazao da je u junu 1995. prvi put ?uo za operaciju napada na Srebrenicu.
Kako je naveo, on je bio upoznat s padom Srebrenice 11. jula, a kasnije i sa situacijom u Poto?arima, te kolonom 28. divizije koja se kretala ka teritoriji Armije BiH (ABiH). Rekao je da je poduzeo niz radnji kako bi blokirao put koloni, koja je, po njemu, predstavljala opasnost.


Obrenovi? je u Haagu naveo da je od Drage Nikoli?a saznao da se zarobljenici iz Srebrenice vode u Zvornik radi likvidacije, te da je to naredio li?no Mladi?.
Prema presudi Draganu Obrenovi?u, bivšem na?elniku štaba i zamjeniku komandanta 1. zvorni?ke pješadijske brigade Drinskog korpusa, Ratko Mladi? je 13. jula 1995. godine naredio da se dio zarobljenih muškaraca iz Srebrenice odvede u Zvornik i strijelja, što je i u?injeno.
Mladi?u se sudi u Haagu za genocid po?injen u Srebrenici, kao i za druge zlo?ine u BiH.


Prema pro?itanom iskazu, iz telefonskih razgovora s raznim oficirima, Obrenovi? je dobio informaciju da ?e se za zarobljenike “pobrinuti Beara, Popovi? i Nikoli?”. Kasnije je saznao da je Nikoli?, sa Gojkom Simovi?em, u?estvovao u egzekuciji u školi u Orahovcu.
Haški tribunal je 2010. prvostepenom presudom osudio Ljubišu Bearu i Vujadina Popovi?a na doživotni zatvor za u?eš?e u genocidu u Srebrenici, a Dragu Nikoli?a pravosnažno na 35 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja genocida.
Kako je naveo u Haagu, Obrenovi? je saznao i da je Deseti sabotažni vod u?estvovao u ubistvima zarobljenika na brani u Petkovcima i Pilici. Obrenovi? je rekao i da je bio upoznat s lokacijama na kojima su se vršila ukopavanja, te da su u septembru 1995. godine ta tijela premještena.
Za ubistva preko 900 Bošnjaka po?injena na Vojnoj ekonomiji Branjevo u julu 1995. godine, Tužilaštvo BiH tereti Aleksandra Cvetkovi?a, bivšeg pripadnika Desetog diverzantskog odreda VRS-a.


Odbrana Cvetkovi?a je istakla da je ugroženo osnovno pravo Odbrane na unakrsno ispitivanje i pravi?no su?enje.
Da je u sudnici, Obrenovi?a bi pitali da li je bio upoznat s prislinim preseljenjem civila iz Srebrenice, da li je operaciju Srebrenica smatrao legitimnim vojnim zadatkom, te da li je vidio optuženog u julu u Srebrenici.
Za naredno ro?ište, koje ?e se održati 15. jula, planirano je ?itanje iskaza holandskog majora Leena van Duina.

Izvor: www.bim.ba

 

Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
OsveĹľi

STRANICA ZA ISTINU Sva prava zadrzana. Pan radio-Bijeljina i Osvit radio-Zvornik