Stranica za istinu

Otvoreni prostor za slušanje, istinu i pomirenje

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
You are here Tekstovi Intervju Nema razloga za pritvor optuženih

Nema razloga za pritvor optuženih

Intervju: Miodrag Stojanović, branilac Ljibiše Mišiča, jednog od optuženih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u logoru Batković kod Bijeljine

Na ročištu za izjašnje o krivici održanom  2. marta 2012. godine pred Okružnim sudom u Bijeljini, optuženi za ratne zločine u logoru Batković kod Bijeljine izjavili su da se ne “osjećaju krivim ni po jednoj tački Optužnice”. Optužnica ih tereti za zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima počinjene ovom logoru, u periodu od juna 1992. do juna 1994. godine.
Branilac jednog od optuženih, Ljubiše Mišića, advokat Miodrag Stojanović u intervjuu za Pan radio komentariše optužnicu, dosadašnji tok postupka i navode optužbe protiv svog branjenika.

 


PAN RADIO: Optužnica je u veoma sažetoj formi izložena javnosti. Na kojim dokazima se optužnica temelji i zbog čega se, kako shvatamo,  proces vodi prema Krivičnom Zakonu SFRJ?
STOJANOVIĆ: Tačno, optužnica je koncipirana prema odredbama Krivičnog zakona SFRJ kao tada važećeg krivičnog zakona i to je u skladu sa onim što je već standard na prostorima BiH sem pred Sudom BiH. Tužilaštvo svoju tezu da su optuženi počinili djela koja im se stavljaju na teret zasniva na više subjektivnih dokaza, to su iskazi saslušanih svjedoka, i dijelom materijalne dokumentacije koja se odnosi na status i položaj optuženih  u vrijeme obuhvaćeno optužnicom, dakle dokumenta koja govore o tome ko je gdje bio i šta je radio. I drugo je iskaz svjedoka koji pominju optužene u pojedinim različitim kontekstima. Ukupno je tužilaštvo predvidjelo 18 svjedoka koje tretira kao oštećene i negdje oko 30 svjedoka koje pominje kao svjedoke.
PAN RADIO: Jedan dio javnosti iznosi otvorene prigovore što se optuženi brane sa slobode? Da li to može da utiče na pravičnost sudskog procesa i da li smatrate da bi Tužilaštvo u nastavku sudjenja moglo da traži pritvor za optužene?
STOJANOVIĆ: Tužilaštvo u svakoj fazi postupka može tražiti pritvor za optužene ukoliko su ispunjeni zakonom predvidjeni uslovi za pritvor.  A oni jesu predvidjeni, prvo,  kao opasnost da neko od optuženih bjekstvom onemogući dalji tok suđenja protiv njega. Pod dva, ukoliko postoje konkretne radnje da bi oni boravkom na slobodi mogli ometati vođenje postupka uticajem na svjedoke ili na oštećene. Ili, pod tri, ukoliko bi mogli nastaviti činjenje djela i završiti započeto djelo, i pod četiri, ukoliko postoje vanredne okolnosti koje ukazuju na  opasnost da se dovede  do takvog grubog narušavanja javnog reda i mira i time onemogući  dalje vođenje postupka. To su četiri zakonom predviđena uslova za određivanje pritvora. Tužilaštvo je procijenilo da u ovom trenutku nema nijednog zakonskog osnova za predlaganje pritvora, nije pritvor ni predložilo, i sud se praktično time nije ni bavio. E sada, ovo je zakonski okvir a sada ja kao branilac mogu odgovoriti - i nema razloga za određivanje pritvora; godine su učinile svoje, vrijeme je proteklo, ništa od onoga što je zakon predvidio optuženi nisu učinili na osnovu čega bi se moglo da zaključi da bi oni svojim boravkom na slobodi naprave nešto što bi moglo da bude razlog za pritvor. Prema tome, ja nisam čuo bilo kakvu javnost koju vi spominjete svojim pitanjem da je uznemirena i traži pritvor, iskreno rečeno, to je za mene novo, ali ne mislim da bi interesi pravde ili utvrđivanje istine o ovim događajima bili svrsishodniji ako bi bilo ko bio u pritvoru. 
PAN RADIO: Kakva je Vaša procjena, da li će ovo biti težak i dug proces? Sve o logoru Batković godinama je u dijelu bijeljinske javnosti  obavijeno ćutanjem,  s jedne strane,  i veoma ozbiljnim optužbama Bošnjaka za počinjene zločine? Da li će suđenje rasvijetliti sve nepoznanice o onome što se tokom rata dešavalo u Batkoviću i u kojoj mjeri to može doprinijeti procesu pomirenja?
STOJANOVIĆ: Ja vjerujem da hoće i cilj svakog postupka jeste upravo to da se utvrdi puna istina o događajima, učešće svakoga, individualizacija krivične odgovornosti svakog od učesnika u ovim događajima i svi mi koji učestvujemo  u ovim postupcima znamo da je to osnovni smisao i cilj svakog postupka pa i ovoga. Dakle, siguran sam da će i ovo suđenje dati jedan novi podsticaj utvrđivanju pune istine  o svim događajima vezanim za rat i ratnu prošlost svakoga od nas a time dovesti do utvrđivanja kolektivne i individualne odgovornosti a ja vjerujem time doprinijeti i pomirenju. Na žalost, moje iskustvo u ovim predmetima govori da ova suđenja bez obzira na kom nivou bila, pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, pred Sudom BiH, ili bilo kojim Kantonalnim ili Okružnim sudom, na žalost ne dovode do pomirenja nego još više produbljuju jaz jer se sudi mojima a ne tvojima, jer se sudi našima a ne vašima, jer su kazne veće našima a ne vašima, i stalne polarizacije na ličnost optuženu, na krivične sankcije osuđenima jednostavno me uvjeravaju da ovakve presude, na žalost, na žalost ne dovode do onoga što jeste osnovni smisao  ovog procesa, a to je pomirenje. Želim da podsjetim i naše slušaoce da ovo nije prvo suđenje za događaje vezane za Batković i ljude koji su radili ili bili vojno angažovani u Batkoviću. Po mojim informacijama, već dva sudska procesa su pravosnažno okončana a odnose na događaje u Batkoviću. Oba predmeta je sudio Kantonalni sud u Tuzli, izrečene su kazne, jednom pritvoreniku logora Batković koji je navodno učestvova u zlostavljanju, ja kažem navodno jer nemam te presude, imam je samo u margini ove optužnice, govorim o gospodinu Smajloviću koja je osuđujuća i pravosnažno okončana  i još jedna osuđujuća presuda za jednog od radnika  ili ljudi koji su radili u Batkoviću, to je gospodina Ilića.
PAN RADIO: Da li smatrate pozitvim što je krivični proces otvoren i kako komentarišete prigovore da je optužnicu trebalo podići mnogo ranije? Koliko shvatamo, istraga je vođena u različitim tužilaštvima?
STOJANOVIĆ: Istraga je vođena u različitim tužilaštvima, mislim da je jedan dio dokumentacije čak bio u Hagu, nakon toga u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, veči dio vremena u Kantonalnom tužilaštvu u Tuzli i konačno u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini. Dakle, mnogi, mnogi subjekti su učestvovali u vođenju ove istrage.  Da li je optužnicu trebalo podići ranije, u odnosu na neka druga lica moguće i da, u odnosu  na ove optužene, meni se čini da još uvijek ne,da ovdje  još dosta stvari nije do kraja rasvijetljeno i  da će tek ovaj postupak pokazati puno učešće i punu istinu  u svim ovim događajima vezanim u i oko logora Batković.
PAN RADIO: Kakve reakcije očekujete u javnosti ? Do sada mediji u Bijeljini nisu izvještavali o procesu što je neobičnno?
STOJANOVIĆ: Ja moram priznati da nisam propratio da mediji u Bijeljini nisu izvještavali ali ne znam koji mediji, evo vi ste medij u Bijeljini  i vi to radite. Nemam nikakvih predrasuda, mediji će to pratiti, OSCE će pratiti ta suđenja, znam da je Dnevni avaz to objavio, da je Federalna televizija značajnu pažnju posvetila početku ovoga suđenja, prema tome, onoliko medijske pažnnje koliko komercijalni mediji procjenjuju da imaju interesa da to prate, neka prate. Državni ili javni servisi će to pratiti koliko oni to u uređivačkkoj politici procjenjuju. Ja ne mislim da je ovdje išta skriveno, nema ovdje ništa tajnovito, ide suđenje jedno u nizu suđenja za ratne zločine i na žalost, ova država se bavi baš tim i takvim pričama.  
PAN RADIO: Kako komentarišete dio navoda optužnice koji se odnose na Vašeg branjenika?
STOJANOVIĆ: Dio optužnice koji se odnosi na mog branjenika je individualna krivična odgovornost, dakle, da je on svojim ličnim učešćem participirao u počinjenju ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i maltretirao određenog broja pritvorenih lica. Optužnica po svom vremenskom trajanju je sveobuhvatna jer je obuhvatila period od ’92. pa do kraja maltene ratnih događaja i rasformiranja logora u Batkoviću. Moj branjenik je u tom periodu jedan samo kraći vremenski period proveo u logoru Batković i to od polovine ’92. pa do početka ’93.. Da li je on lično participirao u radnjama koje su navedene u optužnici, ja u ovom trenutku kažem nije -  jer tako kaže odbrana. A šta će reći dokazi koje Tužilaštvo podastire, u ovom trenutku ja ih vidim u iskazu samo jednog jedinog čovjeka i želim da ih pojasnim. Fama je napravljena a ovdje kada sam pročitao izjave, učešće mog branjenika se svodi na iskaz jednog jedinog čovjeka, biće vrlo  interesantno šta će se događati i tokom izvođenja dokaza i Tužilaštva i odbrane. Ova odbrana se priprema za suđenje i ima drugačije dokaze, ima drugačija svjedočenja, ima dokaze o tome gdje se Mišić nalazio u vrijeme koje je navedeno u optužnici i vidjećemo  šta je puna istina. 
Ljilja Lukić, Sat za istinu, druga priča, 21.mart 2012. godine

 

Dodatni izvori
Potvrđena optužnica broj T14 0 KTRZ 001383 11 protiv D.P., P.Đ.,K.Đ.,i protiv M.LJ.,
Počelo sudjenje za zločine u logoru Batković, DW,
Četvorka iz Batkovića negirala krivicu, Dnevni avaz,
Izjasnili se da nisu krivi, Federalna televizija

Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

STRANICA ZA ISTINU Sva prava zadrzana. Pan radio-Bijeljina i Osvit radio-Zvornik