Stranica za istinu

Otvoreni prostor za slušanje, istinu i pomirenje

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Stranica za istinu - Peta emisija

El. pošta Štampa PDF

Stranica za istinu – Otvoreni prostor za slušanje, istinu i pomirenje

Mnogo je onih koji smatraju da pomirenje  treba da krene od vrha države, velikim dekretima  i  zna?ajnim politi?kim akcijama.  Mnogo  takvih inicijativa u BiH završilo je neuspjehom, kao pokušaj donošenje Zakona o komisiji za istinu i pomirenje. Politi?ari u BiH danas grade karijere i opstaju na utemeljenju nacionalnih podjela.
Slijede?i interes života a ne politike, opštinske vlasti ?esto funkcionišu potpuno druga?ije.

 

Mnogo je onih koji smatraju da pomirenje  treba da krene od vrha države, velikim dekretima  i  zna?ajnim politi?kim akcijama.  Mnogo  takvih inicijativa u BiH završilo je neuspjehom, kao pokušaj donošenje Zakona o komisiji za istinu i pomirenje. Politi?ari u BiH danas grade karijere i opstaju na utemeljenju nacionalnih podjela.
Slijede?i interes života a ne politike, opštinske vlasti ?esto funkcionišu potpuno druga?ije.

U današnjoj emisiji dajemo kratak zapis o obilježavanju Bajrama u Bijeljini, donosimo razgovor sa Vehidom Kadri?em, predsjedikom SO Zvornik i pri?u kako je nastao i na kojim principima funkcioniše multietni?ki savjet mjesne zajednice Janja, najve?eg naselja na teritoriji grada Bijeljine.

Funkcionisanje vlasti na nivou BiH je pri?a o podjelama, u epizodama, kao u lošim španskim serijama, ako ovo posljednje nije pleonazam.
Da li je tako i u opštinama, gdje funkcioneri, svoje bira?e i sugra?ane sre?u svaki dan?  Grad Bijeljina i opština Zvornik su me?u onim sredinama u BiH, u kojima je uspostavljen minimum multietni?ke vlasti, u svakoj zajednici po jedno funkcionersko mjesto pripada Bošnjacima. U Bijeljini je to ve? godinama funkcija zamjenika na?elmika (gradona?elnika), u Zvorniku predsjednik Skupštine opštine je Bošnjak. Slijedi pri?a iz Zvornika, koleginice Dragane Jaši?, novinarke  Radio Zvornika.

 

 

Emisiju u mp3 formatu možete preuzeti ovdje.

Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
OsveĹľi

STRANICA ZA ISTINU Sva prava zadrzana. Pan radio-Bijeljina i Osvit radio-Zvornik