Stranica za istinu

Otvoreni prostor za slušanje, istinu i pomirenje

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Pravdom do pomirenja

Pravdom do pomirenja - Deseta emisija

El. pošta Štampa PDF

Pravdom do pomirenja – Ženski sud – zalaganje za prava žena koje su preživjele ratna silovanja – Deseta emisija

 


Ovo je deseta  i zadnja emisija ovog serijala, Stranica za istinu -  pravdom do pomirenja.

Za našu zadnju emisiju odabrali smo, na ovim prostorima, još neispri?anu pri?u, o ženskom sudu ili  prostoru za glasove o stradanju žena sa prostora bivše Jugoslavije.

2010. godine aktivistkinje iz ženskih oganizacija sa prostora  bivše Jugoslavije pokrenule su   inicijativu da se po?ne govoriti o svim patnjama kroz koje su prolazile žene za vrijeme ratova, od 1991. do 1995. godine, od Slovenije do Makedonije. Svaka od ovih zemalja imala je svoje neispri?ane pri?e ili oblasti raznih vrsta tortura kroz koje su prolazile žene u vrijeme i nakon rata. I to su teme kojima ?e se baviti Ženski sud za podru?ju bivše Jugoslavije. Žene Bosne i Hercegovine progovori?e o ratnom silovanju.

O inicijativi Ženskog suda za BiH u emisiji  razgovaramo sa Stanojkom Teši?, predsjednicom Udruženja žena “Forum žena” iz Bratunca, organizacije koja koordinira pripremama za u?eš?e svjedokinja iz naše zemlje u regionalnoj inicijativi za govorenje istine o stradanju žena u ratovima.

 

Sa Stanojkom Teši? razgovarala je novinarka Radio Osvita Dragana Jaši?

 

“Silovane žene  godina na marginama ostavrenja poratne pravde u našoj zemlji i ve?ina ih je onemogu?a u ostvarivanju bilo kakvih prava kao civilne žrtve rata. I ono što je nama najbitnije je da se smanji stigmatizacija nad silovanim ženama, ako se o tome govori, ako se o silovanju progovori i osudi, onda ?e to možda ohrabriti  žene kao pojedinke a i organizacije žena da više rade sa tim ženama a i njih same da prepoznaju da postoji neko ko ima empatiju i saosje?a sa njihovim stanjem,“ rekla je za Stranicu za istinu Stanojka Teši?

 

Silovanje žena u prvoj godini rata u BiH, objelodanjivanje u svjetskoj javnosti ovog zlo?ina uticalo je da se ratno silovanje prvi put uvrsti kao zlo?in protiv ?ovje?nosti u Statut Me?unarodnog krivi?nog suda za ratne zlo?ine po?injene na prostoru biše Jugoslavije. 2001. izre?ena je pred Tribunalom u Hagu i prva presuda za silovanje kao ratni zlo?in. Iako je silovanje kao zlo?in protiv ?ovje?nosti sankcionisano u više od 40 presuda Tribunala u Hagu, kao i u presudama izre?enim pred sudovima u Srbiji, BiH i Hrvatskoj, u BiH još ne postoji evidencija o broju žena koje su preživjele ratno silovanje. Tako?e, žene koje su preživjele silovanje, veoma ograni?eno ili nikakako ne ostvaruju i socijalna i prava na rehabilitaciju i reintegraciju u društvo. Njihova trauma ostala je njihova privatna stvar, ili društvena sramota.

Stanojka Teši? kaže da je cilj inicijative za održavanje Ženskog suda za BiH sa fokusom na ratno  silovanje u krajnjoj ta?ki zalaganje za ostvarivanje prava preživjelih ratnog silovanja:

 

U inicijativi za održavanje Ženskog suda za BiH u?estvuje 7 ženskih nevladinih organizacija; pored Foruma žena, to su Fondacija “Lara”, UG “Budu?nost” iz Modri?e, NVO “Horizonti” iz Tuzle, Centar za pravnu pomo? ženama iz Zenice, Fondacija Cure iz Sarajeva i Udruženje žena “Most” iz Višegrada. Jedna od bitnih aktivnosti je promocija inicijative me?u ženama i predstavnicima gra?anske javnosti. Na dva skupa održana u Bijeljini, podršku održavanju Ženskog suda dalo je gotovo 50 žena sa jasnom porukom; da je vrijeme da žrtve silovanja prestanu da budu stimatizovane i da umjesto silovatelja, trpe traumu i izolaciju u javnosti.

 

Slijedi audio zapis emisije:

 

Emisiju u mp3 formatu možete preuzeti OVDJE

Poslednje aĹľurirano sreda, 09 jul 2014 09:58

Strana 1 od 10

STRANICA ZA ISTINU Sva prava zadrzana. Pan radio-Bijeljina i Osvit radio-Zvornik