Stranica za istinu

Otvoreni prostor za slušanje, istinu i pomirenje

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

El. pošta Štampa PDF

Poslušajte još dvije  pri?e o obi?nim ljudima koje ne vidite u novinskim naslovima.

 

Za proces prevazilaženja i izlje?enja traume, potrebna je vježba i stalno u?enje bolje komunikacije, da bismo postigli pomirenje sami sa sobom i svojom okolinom. To prije svega jer komunikacija nije samo davanje informacije ve? i primanje, naro?ito onih informacija koje mijenjaju naše mišljenje koje je ?esto obojeno predrasudama. Zbog toga je važno da da sagledamo situaciju iz perspektive drugog i tako razvijemo novi odnos koji ?e nam pomo?i da vidimo stvari i u drugom svjetlu, svjetlu koje ?e u nama podsta?i nadu u bolji život obojen mirom  i spokojstvom.

Današnje dvije pri?e su upravo ilustracija koja pokazuje važnost komunikacije u postizanju uzajamnog razumijevanja. Ovaj put o svom životu pri?aju Danica Radovi? iz Zvornika i Hava Huremovi? iz Bijeljine. Danicu Radovi? doma?icu,  rat je zatekao u Jardanu u zvorni?koj opštini, mjestu u kojem je živjela i danas živi. Danica Radovi? osje?a da bi joj rije?i utjehe pomogle da se ne osje?a sama i ostavljena, da razvije,  komunikaciju sa komšijama druge nacionalnosti. Jer kako kaže Danica još uvijek ne može da pri?a sa Bošnjacima, komšijama iz okruženja, traume su još uvjek žive i jake.Hava Huremovi? iz Janje kod Bijeljine danas je nastavnica u penziji, zadovoljna majka i  baka.    
Sli?no Danici i Hava Huremovi? svojom pri?om potvr?uje da svima koji su preživjeli traume ratnog perioda, treba pomo?i i vremena da se prilagode i reintegrišu u društvo.
Obje  naše sagovornice osje?aju da im je potrebno da nau?e kako da prevazidju bol koja ih prati i ostvare  pomirenje sa sobom i društvom.

 

 

 

Emisiju u mp3 formatu možete preuzeti ovdje

Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
OsveĹľi

STRANICA ZA ISTINU Sva prava zadrzana. Pan radio-Bijeljina i Osvit radio-Zvornik