Stranica za istinu

Otvoreni prostor za slušanje, istinu i pomirenje

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Mir po?inje lokalno - Peta emisija

El. pošta Štampa PDF

Danas u emisiji donosimo zapis sa susreta žena održanog u Bijeljini, na temu mira i tranzicijske pravde uz u?eš?e 15-tak gra?ana ovoga grada, uglavnom žena, aktivistkinja nevladinih organuzacija, osoba iz medija i žena zainteresovanih za unapre?enje procesa izgradnje mira.

Dva pitanja su bila klju?na u diskusiji: da li je mir samo ako se ne puca i šta bi za izgradnju mira zna?ilo provo?enje procesa tranzicione pravde. U dvosatnoj raspravi ve?ina u?esnica složila se da je u izgradnji mira napredak postignut ali da su podjele i dalje velike, a da još mnoge rane rata nisu zacijelile, složila se ve?ina u?esnica.

Jedna od u?esnica Marija Berzjak Sredojevi?, Bijeljinka, Hrvatica po nacionalnosti sa našim slušaocima podijelila je neke detalje svojih stradanja tokom godina rata i sadašnja razmišljanja o suživotu i izgradnji mira. Marija je živjela u mješovitom braku i ne dijeli ljude prema nacionalnoj priipadnosti i smatra da nas nacija ne odre?uje.

Slavica Anti?, profesorica u penziji je cijeli rat provela u Sarajevu, a tek 2000-te doselila u Bijeljinu, pri?ala je o godinama rada tokom rata u školi u Sarajevu i važnosti da se danas obijelježe mjesta stradanja svih žrtava.

Da nacionalne i teritorijalne podjele uspostavljene u ratu ?esto nisu važile u svakodnevnom životu potvr?uje pri?a Momirke, farmaceutske radnice koja je izbjegla iz Sarajeva. Po dolasku u Bijeljinu prvo radno mjesto dobila je u Janji, multietni?koj sredini. Ona smatra da je zapošljavanje klju? u prevazilaženju nacionalnih podjela.

Dragana Petri?, aktivistkinja Organizacije žena „Lara“ imala je svega 10 godina kad je po?eo rat. Ona na taj period nema teška sje?anja, i što se nje ti?e, za nju je stanje u kojem živi sada apsolutni mir.

Vedrana Suboti?, diplomirana politikologija, kao aktivistkinja Helsinškog odbora direktno se bavi promocijom ljudskih prava. Vedrana smatra da je suo?avanje sa prošloš?u važno posebno zbog mladih generacija koje su izuzetno nacionalno ostraš?ene.

Sadik Pazarac, dugogodišnji aktivista Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, publicista i novinar smatra da je za budu?nost BiH veoma važno provesti do kraja proces tranzicijske pravde.

Aleksandra Leti?, programska menadžerica Helsinškog odbora ?lanica je radne grupe pri Savjetu ministara za izradu Nacrta strategije tranzicijske pravde u BiH. Usvajanje i provo?enje Strategije tranzicijske pravde smatra bitnim za vlastitu budu?nost i budu?nost svih gra?ana BiH bez obzira na tvrdnje i stavove da je za rat u BiH odgovorna  i me?unarodna  zajednica. Aleksandra ne želi da zaboravi da su u Bijeljini, 6 kilometara od centra grada ljudi zatvarani i mu?eni.

 

 

 

Emisiju u mp3 formatu možete preuzeti ovdje

Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
OsveĹľi

STRANICA ZA ISTINU Sva prava zadrzana. Pan radio-Bijeljina i Osvit radio-Zvornik