Stranica za istinu

Otvoreni prostor za slušanje, istinu i pomirenje

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

El. pošta Štampa PDF

Da li nam je nakon vremena trauma došlo vrijeme dostojno života ?ovjeka? Svaki psihoterapeut danas ?e preporu?iti za sve koji su preživeli strahote  rata, da je najbolji lek da se okrenu  budu?nosti,  a da taj deo prošlosti  zaborave. Kad bi to bilo tako lako. Jer ukoliko o  ratu danas  pri?ate sa obi?nim  ?ovekom, ?u?ete od svakog drugog da mogu oprostiti, ali ne i zaboraviti. Osobe koje su stradale tokom rata najbolje znaju sve negativnosti koje nosi rat, i svojim pozitivnim stavovima mogu biti glasnici pomirenja.

Na koji  na?in i kroz koje aktivnosti u  svojim lokalnim sredinama, udruženja  rade na izgradnji mira i pomirenja, o tome danas u emisiji koju u ovoj poslednjoj zajedni?koj emisiji radija Osvita iz Zvornika i Pan radija iz Bijeljina razgovaramo sa predsednciima udruženja žrtava i  porodica poginulih i nestalih lica. U emisiji iz serijala  zajedni?kih emisija radija Osvit i i Pan - "Istina, pravda, pomirenje" govore  predsednici udruženja iz Zvornika i Bijeljine. Iz Bijeljine u ovoj emisiji govori Mehmed Djezi?, predsednik Udruženja logoraša Bijeljina i Janja, a iz Zvornika Milivoje Markovi? predsjednik Skupštine  Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u Zvorniku  i Ahmet Grahi? predsednik Udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica op?ine Zvornik sa sjedištem u Tuzli.

Ne postoji jednostavan popis utvr?enih potreba koje imaju žrtve rata. Teško je re?i da žrtvi rata može biti u potpunosti nadokna?eno ono što je izgubila kada govorimo o žrtvama zatvora, mu?enja, silovanja, porodicama poginulih. No, ono što ne može biti ostavljeno na žrtvi je društvena dimenzija njegove traume. Nažalost, žrtve su marginalizirane u okviru kaznenopravnog sistema i njihova uloga je ograni?ena na proces svjedo?enja. Udruženje logoraša Bijeljina - Janja okuplja Bošnjake iz Semberije koji su tokom rata boravili u zlogasnom logoru u Batkovi?u, te logorima na planini Majevica i Loparama.  Osnovni zadatak Udruženja je da se sazna istina o stradanjima Bošnjaka u ovim logorima i da ostvare svoja prava kao civilne žrtve rata.  Prema podacima Udruženja, kroz ove logore prošlo je najmanje 1.000 Bošnjaka iz Bijeljine i Janje, a živote u njima izgubilo je izme?u 30 i 50 civila.
Mehmed ?ezi?, predsjednik Udruženja logoraša Bjeljina-Janja i ?lan Komisije za istinu i pomirenje opštine Bjeljina, predstavi?e ovo udruženje i rad na utvrdivanju istine u prilogu radija Pan iz Bijeljine koji je uredila Marija Mi?ko.   

Postoje razli?iti na?ini na koji društvo može doprinijeti procesu pomirenja. Idealno pomirenje je proces
suo?avanja sa prošlosti i pokušaj postavljanja temelja za budu?nost. U praksi pomirenje je vrlo krivudav put, ovaj proces funkcionira kako na individualnoj i društvenoj razini. Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u Zvorniku osnovana je 1998. godine. Markovi? je istakao da ova organizacije traži još 24 pripadnika Vojske RS i više od 30 nestalih civila . On je izrazio nadu da ?e formiranje jedinstvene baze podataka pomo?i svim organizacijama da što prije prona?u žrtve rata i na taj na?in u velikoj mjeri doprinjeti procesu izgradnje mira i povjerenja izme?u tri naroda.  Za ovih ?etrnaest godina Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila stekla je ugled i postigla zavidan profesionalizam u radu  istakjao je Milivoje Markovi? predsjednik Skupštine.

Teško je zaboraviti, rane i traume, gubitak ?lanova porodice, jezive slike zlo?ina… Pojam žrtve  rata obuhvata veliki broj ljudi. Svi smo bili u prilici da se suo?avamo sa sopstvenim strahovima, razli?itim osje?ajima, potrebama i mislima i doživljavamo i fizi?ke i psihi?ke trauma. Udruženje porodica zarobljenih i nestalih lica op?ine Zvornik osnovano je 1996. godine kao nevladina i nestrana?ka organizacija sa sjedištem u Tuzli. ?lanovi Udruženja su svi ?lanovi porodica zarobljenih i nestalih lica sa podru?ja opštine Zvornik. Ahmet Grahi? predsednik Udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica op?ine Zvornik sa sjedištem u Tuzli.Emisiju u mp3 formatu možete preuzeti ovdje

Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
OsveĹľi

STRANICA ZA ISTINU Sva prava zadrzana. Pan radio-Bijeljina i Osvit radio-Zvornik